Advanced

 

Aquest programa està pensat per perfeccionar técniques de busseig i viure noves aventures amb la seguretat del coneixement. Amb aquesta titulació estaràs acreditat per poder baixar fins a 40 metres.

 

                 Descripció del curs

                        Classe teòrica : 5

                        Immersió mar : 5

                        Material inclòs : no

                        Assegurança : no

                        Certificat : si


                        Preu de l'activitat: 290€